INOVATĪVA PUBLISKĀS ĀRTELPAS KOPRADES PROGRAMMA

Inovatīva publiskās ārtelpas koprades programma

Radi Rīgu ir publiskās ārtelpas koprades programma, kas gada laikā veidos platformu pieredzes apmaiņai, publiskās ārtelpas vērtību izzināšanai un Rīgai svarīgu publiskās ārtelpas jautājumu risināšanai, pirmo reizi savedot pie viena galda visas publiskās ārtelpas veidošanā iesaistītās puses.

Mūsu atbalstītāji

Rīgai svarīgu publiskās ārtelpas jautājumu risināšana Radi Rīgu v2.0 programmas ietvaros nav iespējama bez visa veida atbalstītājiem.

Radi Rīgu darbnīcas un to tēmas

Radi Rīgu 2020. gada iterācija norisināsies divos blokos – attālinātā izzināšana un situāciju risināšana klātienē. Četrās tiešsaistes darbnīcās vietējie un ārzemju speciālisti dalīsies ar pieredzi un veidos vienotu izpratni par RVC publiskās ārtelpas vērtībām, prioritātēm un efektīviem instrumentiem tās veidošanai. Savukārt, rudenī sekos otrā daļa, kurā iegūtās zināšanas un jaunā izpratne tiks pielietota stratēģiskā urbānā spēlē.

#1 Izpratne

Kas ir publiskā ārtelpa un kā panākt vienotu izpratni par to kā publisko ārtelpu veidot labāku un kvalitatīvāku.

Darbnīca #1 - Izpratne

Kas ir publiskā ārtelpa? Kāda ir tās nozīme dažādiem lietotājiem un iesaistītajām un ieinteresētajām pusēm? KĀDI ir izaicinājumi veidojot publisko ārtelpu? VAI IR NEPIECIEŠAMA cita pieeja? Nepieciešamība pēc labākas kvalitātes publiskās ārtelpas. Vienota izpratne, kopīgi nospraustas vērtības. Rīgas vēsturiskā centra īpaši izaicinājumi.

Lasīt vairāk

#2 Process

Ar kādam grūtībām sastopas speciālisti Rīgas centra publiskās ārtelpas pārveides procesā.

Darbnīca #2 - Process

Ar kādam grūtībām sastopas speciālisti pārveidojot Rīgas centra publiskās ārtelpas? Kādus uzdevumus pilda iesaistītas institūcijas un vai tiem ir atbilstoši rīki? Kādas ir prasības mūsdienu publiskās ārtelpas labiekārtojumam? Kādas mūsdienu tehnoloģijas iespējams pielietot Rīgas pilsētā? Vai Latvijas ražotāju produkcija atbilst pieprasījumam?

Lasīt vairāk

#3 Komunikācija

Institūciju, organizāciju un pilsoniskās sabiedrības komunikācija publiskās ārtelpas veidošanas procesā.

Darbnīca #3 - Komunikācija

Kāda ir institūciju, organizāciju un pilsoniskās sabiedrības komunikācija publiskās ārtelpas veidošanas procesa ietvaros? Kādos gadījumos pietrūkst komunikācija, īstenojot Rīgas vēsturiskā centra publiskās ārtelpas pārveidošanu? Kādas darbības būtu jāparedz, lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju par publiskās ārtelpas kvalitāti? Kādi ir elastīgie pārvaldes modeļi, kas veicina atbildīgu sabiedrības izpratni par savu lomu un līdzdalību ērtas pilsētvides radīšanā.

Lasīt vairāk

#4 Vieda pārvalde

Digitālie rīki publiskās ārtelpas normatīvā ietvara efektivitātes celšanai.

Darbnīca #4 - Vieda pārvalde

Kāds ir publiskās ārtelpas normatīvais ietvars un tā efektivitāte? Kā jaunās tehnoloģijas un citas inovācijas ietekmē izmaiņas pilsētvidē, tās uztveri un izmantošanu? Kādas ir jaunas indivīda prasības pret pilsētu un pašvaldības spējām adekvāti reaģēt? Kādi digitālie rīki pastāv viedās pārvaldības īstenošanā un kā Rīga īsteno digitālo datu konsolidāciju?

Lasīt vairāk
RĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRS

Zaļā laboratorija

Radi Rīgu ir publiskās ārtelpas koprades programma, kas gada laikā veidos platformu pieredzes apmaiņai, publiskās ārtelpas vērtību izzināšanai un Rīgai svarīgu publiskās ārtelpas jautājumu risināšanai. Radi Rīgu pamatprincips ir komunikācijas veidošana un sadarbības veicināšana uz realizāciju vērstā formātā.

Lasīt vairāk
KAS TAS IR UN KĀPĒC TAS NEPIECIEŠAMS?

Koprade un sadarbīga plānošana

Pēdējo gadu laikā notikušas daudzas svarīgas diskusijas gan publiski, gan  institūciju ietvaros par Rīgas ārtelpu, kā arī tās plānošanas, projektēšanas, apsaimniekošanas un pārvaldības izaicinājumiem.

Lasīt vairāk
KĀ ATRAST CEĻU NEBIJUŠU IZAICINĀJUMU PRIEKŠĀ?

Pareizais ceļs un izaicinājumi

Mēs dzīvojam strauju pārmaiņu laikmetā un mēdz gadīties, ka inovatīvas idejas atduras pret likuma burtu. Pat ja ceļā stāvošā institūcija pēc būtības saprot situāciju, tās rokas ir sasietas, jo likums visiem ir viens. Garu gadu karstās cīņas un diskusijas ir skaidri parādījušas vajadzību pēc elastīgākas pieejas.

Lasīt vairāk

Radi Rīgu vēsture

Radi Rīgu pirmo reizi savu darbu sāka 2012. gadā kā intensīva apmācību programma, kuras ietvaros praktiskos un teorētiskos semināros arhitektūras, telpiskās plānošanas un citu nozaru speciālisti ar radošo metožu palīdzību sagatavoja piecas Rīgas publisko ārtelpu atjaunošanas programmas.