Radi Rīgu darbnīcas un to tēmas

Radi Rīgu 2020. gada iterācija norisināsies divos ciklos, kas ietver četras izzinošas, tematiskās tiešsaistes darbnīcas un urbānās spēles pilsētas attīstības jautājumu risināšanai.

#1 Izpratne

Kas ir publiskā ārtelpa un kā panākt vienotu izpratni par to kā publisko ārtelpu veidot labāku un kvalitatīvāku.

Darbnīca #1 - Izpratne

Kas ir publiskā ārtelpa? Kāda ir tās nozīme dažādiem lietotājiem un iesaistītajām un ieinteresētajām pusēm? KĀDI ir izaicinājumi veidojot publisko ārtelpu? VAI IR NEPIECIEŠAMA cita pieeja? Nepieciešamība pēc labākas kvalitātes publiskās ārtelpas. Vienota izpratne, kopīgi nospraustas vērtības. Rīgas vēsturiskā centra īpaši izaicinājumi.

Lasīt vairāk

#2 Process

Ar kādam grūtībām sastopas speciālisti Rīgas centra publiskās ārtelpas pārveides procesā.

Darbnīca #2 - Process

Ar kādam grūtībām sastopas speciālisti pārveidojot Rīgas centra publiskās ārtelpas? Kādus uzdevumus pilda iesaistītas institūcijas un vai tiem ir atbilstoši rīki? Kādas ir prasības mūsdienu publiskās ārtelpas labiekārtojumam? Kādas mūsdienu tehnoloģijas iespējams pielietot Rīgas pilsētā? Vai Latvijas ražotāju produkcija atbilst pieprasījumam?

Lasīt vairāk

#3 Komunikācija

Institūciju, organizāciju un pilsoniskās sabiedrības komunikācija publiskās ārtelpas veidošanas procesā.

Darbnīca #3 - Komunikācija

Kāda ir institūciju, organizāciju un pilsoniskās sabiedrības komunikācija publiskās ārtelpas veidošanas procesa ietvaros? Kādos gadījumos pietrūkst komunikācija, īstenojot Rīgas vēsturiskā centra publiskās ārtelpas pārveidošanu? Kādas darbības būtu jāparedz, lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju par publiskās ārtelpas kvalitāti? Kādi ir elastīgie pārvaldes modeļi, kas veicina atbildīgu sabiedrības izpratni par savu lomu un līdzdalību ērtas pilsētvides radīšanā.

Lasīt vairāk

#4 Vieda pārvalde

Digitālie rīki publiskās ārtelpas normatīvā ietvara efektivitātes celšanai.

Darbnīca #4 - Vieda pārvalde

Kāds ir publiskās ārtelpas normatīvais ietvars un tā efektivitāte? Kā jaunās tehnoloģijas un citas inovācijas ietekmē izmaiņas pilsētvidē, tās uztveri un izmantošanu? Kādas ir jaunas indivīda prasības pret pilsētu un pašvaldības spējām adekvāti reaģēt? Kādi digitālie rīki pastāv viedās pārvaldības īstenošanā un kā Rīga īsteno digitālo datu konsolidāciju?

Lasīt vairāk

Radi Rīgu urbānās spēles

Līdzko četras Radi Rīgu 2020 tiešsaistes darbnīcas būs noslēgušās, ķersimies pie urbānām spēlēm pilsētas attīstības jautājumu risināšanai.

Vairāk par Radi Rīgu darbnīcām

IEPAZĪSTIES AR LEKTORIEM

Lektori

APLŪKO DALĪBNIEKUS

Dalībnieki