Kas ir publiskā ārtelpa? Kāda ir tās nozīme dažādiem lietotājiem un iesaistītajām un ieinteresētajām pusēm? KĀDI IR Izaicinājumi veidojot publisko ārtelpu? VAI IR NEPIECIEŠAMA cita pieeja? Nepieciešamība pēc labākas kvalitātes publiskās ārtelpas. Vienota izpratne, kopīgi nospraustas vērtības. Rīgas vēsturiskā centra īpaši izaicinājumi.

DARBNĪCA 1 / IZPRATNE / 20. – 22.05.2020

Saglabāt programmu
 • 9:45 – 9:50 RADI RĪGU 2020 – darām citādi? Helēna Gūtmane, RR režisore, Urban Institue
 • 9:50 – 10:15 Rīgas pilsētas arhitekts Gvido Princis /Rīgas pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. llze Purmale
 • 10:15– 10:30 Atbalstītāji
 • 10:30– 12:00 RR2 komanda – kas mēs esam
 • 12:00 – 12:30 par 2. dienu
 • 9:30 -9:45 Virtuālā kafejnīca/dienas sākums
 • 9:45 – 10:15 RR-2 KURATORI UZ SKATUVES
 • 10:15 – 11:00 Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas vadlīnijas publiskās ārtelpas attīstībai: KĀPĒC VADLĪNIJAS? ALPS/BAULAND/IE.LA
 • 11:00 – 11:15 Viesistaba
 • 11:15 – 11:30 Virtuālā kafejnīca
 • 11:30– 12:15 Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas vadlīnijas publiskās ārtelpas attīstībai: IELA” IE.LA
 • 12:15 – 12:30 Viesistaba
 • 12:30 – 13:30 Virtuālās pusdienas
 • 13:30 – 14:15 Dzelzceļš un pilsēta. Izaicinājumi , risinājumi, nākotne. Beļģijas piemērs. Marc Geldof/ALPS
 • 14:15 – 14:30 Viesistaba
 • 14:30 – 15:15 RAIL BALTICA un Rīgas vēsturiskā centra šodienas izaicinājumi Pēteris Bajārs / OUTOFBOX ARCHITECTURE
 • 15:15 – 15:30 Viesistaba/ Virtuālā kafejnīca
 • 15:30 – 16:00 par 3. dienu
 • 9:30 – 9:45 Virtuālā kafejnīca
 • 9:45 – 10:00 Komandu veidošana/uzdevumi
 • 10:00 – 10:30 Darbs komandās
 • 10:30 – 10:45 Viesistaba
 • 10:45 – 11:45 Komandu prezentācijas
 • 11:45 – 12:15 Viesistaba
 • 12:15 – 12:30 1. zumēšanas noslēgums/ par 2. semināru

Pārējās Radi Rīgu darbnīcas un to tēmas

Radi Rīgu 2020. gada iterācija norisināsies divos blokos – attālinātā izzināšana un situāciju risināšana klātienē. Četrās tiešsaistes darbnīcās vietējie un ārzemju speciālisti dalīsies ar pieredzi un veidos vienotu izpratni par RVC publiskās ārtelpas vērtībām, prioritātēm un efektīviem instrumentiem tās veidošanai. Savukārt, rudenī sekos otrā daļa, kurā iegūtās zināšanas un jaunā izpratne tiks pielietota stratēģiskā urbānā spēlē.

#1 Izpratne

#1 Izpratne

Kas ir publiskā ārtelpa un kā panākt vienotu izpratni par to uzlabot.

  20.-22.05.2020

Lasīt vairāk

#2 Process

#2 Process

Izaicinājumi Rīgas centra publiskās ārtelpas pārveides procesā.

  03.-05.06.2020

Lasīt vairāk

#3 Komunikācija

#3 Komunikācija

Iesaistīto pušu komunikācija publiskās ārtelpas veidošanas procesā.

  17.-19.06.2020

Lasīt vairāk

#4 Vieda pārvalde

#4 Vieda pārvalde

Digitālie rīki publiskās ārtelpas normatīvā ietvara efektivitātes celšanai.

01.03.-.02.07.2020

Lasīt vairāk