Radi Rīgu ir publiskās ārtelpas koprades programma, kas gada laikā veidos platformu pieredzes apmaiņai, publiskās ārtelpas vērtību izzināšanai un Rīgai svarīgu publiskās ārtelpas jautājumu risināšanai. Radi Rīgu pamatprincips ir komunikācijas veidošana un sadarbības veicināšana uz realizāciju vērstā formātā.

Programma Radi Rīgu dibināta  2011. gadā Rīgas izpilddirekciju, Rīgas Domes attīstības departamenta, Rīgas Pilsētas arhitekta un biedrības  “Urban institute” ciešas sadarbības rezultātā. Pirmā Radi Rīgu darbnīcu sērija (RR1), iesaistot vairāk nekā 30 institūciju un organizāciju pārstāvjus, strādāja Rīgas apkaimēs ārpus centra

Otrā Radi Rīgu pasākumu sērija (RR2) šogad pievērsīsies Rīgas Vēsturiskajam centram un tā aizsardzības zonai (RVC un AZ). Programmas virsuzdevums formulēts tās nosaukumā –  “Rīgas Vēsturiskais centrs – zaļā laboratorija”. Tas paredz kopdarbu pie publiskās ārtelpas veidošanas izaicinājumiem, kas manifestējas plānošanā, projektēšanā, apsaimniekošanā un normatīvā ietvara darbībā. RR2 ir inovatīvs sadarbības modelis, kas aicina  piedalīties pārstāvjus no institūcijām, kuras ir iesaistītas Rīgas publiskās ārtelpas veidošanā – Rīgas Domes institūcijas un inženierkomunikāciju turētājus no vienas puses un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, no otras[saite uz dalībnieku sarakstu]