Kāda ir institūciju, organizāciju un pilsoniskās sabiedrības komunikācija publiskās ārtelpas veidošanas procesa ietvaros? Kādos gadījumos pietrūkst komunikācija, īstenojot Rīgas vēsturiskā centra publiskās ārtelpas pārveidošanu? Kādas darbības būtu jāparedz, lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju par publiskās ārtelpas kvalitāti? Kādi ir elastīgie pārvaldes modeļi, kas veicina atbildīgu sabiedrības izpratni par savu lomu un līdzdalību ērtas pilsētvides radīšanā.

Pārējās Radi Rīgu darbnīcas un to tēmas

Radi Rīgu 2020. gada iterācija norisināsies divos blokos – attālinātā izzināšana un situāciju risināšana klātienē. Četrās tiešsaistes darbnīcās vietējie un ārzemju speciālisti dalīsies ar pieredzi un veidos vienotu izpratni par RVC publiskās ārtelpas vērtībām, prioritātēm un efektīviem instrumentiem tās veidošanai. Savukārt, rudenī sekos otrā daļa, kurā iegūtās zināšanas un jaunā izpratne tiks pielietota stratēģiskā urbānā spēlē.

#1 Izpratne

#1 Izpratne

Kas ir publiskā ārtelpa un kā panākt vienotu izpratni par to uzlabot.

  20.-22.05.2020

Lasīt vairāk

#2 Process

#2 Process

Izaicinājumi Rīgas centra publiskās ārtelpas pārveides procesā.

  03.-05.06.2020

Lasīt vairāk

#3 Komunikācija

#3 Komunikācija

Iesaistīto pušu komunikācija publiskās ārtelpas veidošanas procesā.

  17.-19.06.2020

Lasīt vairāk

#4 Vieda pārvalde

#4 Vieda pārvalde

Digitālie rīki publiskās ārtelpas normatīvā ietvara efektivitātes celšanai.

01.03.-.02.07.2020

Lasīt vairāk