Mēs dzīvojam strauju pārmaiņu laikmetā un mēdz gadīties, ka inovatīvas idejas atduras pret likuma burtu. Pat ja ceļā stāvošā institūcija pēc būtības saprot situāciju, tās rokas ir sasietas, jo likums visiem ir viens. Garu gadu karstās cīņas un diskusijas ir skaidri parādījušas vajadzību pēc elastīgākas pieejas. Tāpēc Radi Rīgu 2 notiek vienlaicīgi ar RVC publiskās ārtelpas attīstības vadlīniju izstrādi, kas tiek īstenota ciešā sadarbībā ar Rīgas Domas pilsētas attīstības departamentu (RDPAD).

Vadlīnijas reprezentē ētisku un elastīgu pieeju, kas ļauj atrast labāko risinājumu katrai telpiskai situācijai, izejot no konkrētajiem apstākļiem un vietas konteksta. Tās ir nevis viens risinājums katrai situācijai, bet kā ceļa karte, kas ļauj turpināt darboties neparedzētu izaicinājumu priekšā. Šāda integrēta un līdzdalībā balstīta pieeja mazina konflikta situāciju intensitāti, kā arī risku, ka vienīgi normatīvā ietvarā balstītās pilsētvides politikas rezultātā tiks pazemināta  ārtelpas kvalitāte  un diskriminētas sabiedrības intereses.

Vadlīnijām izstrādātie materiāli un risinājumi tiks apspriesti, verificēti un saskaņoti ar RR2 dalībniekiem un apkopoti izdevumā, kurš paredzēts pilsētvides speciālistiem, pašvaldības institūcijām, attīstītājiem, apkaimju biedrībām un visiem ieinteresētajiem. Izdevumu plānots prezentēt RR2 noslēguma konferencē 2021. gada februārī. Tas tiks nodots tālākai integrēšanai institūciju un inženierkomunikāciju turētāju darbā un iestrādāšanai to pārziņā esošajā normatīvajā ietvarā. Tādējādi tiks nodrošināta programmā gūto zināšanu ieviešana praksē un vienotajās vērtībās un izpratnē balstīto aspirāciju īstenošana. Šis process atklās jaunu posmu Rīgas kā pilsētas kopējā attīstībā un kalpos par labas prakses piemēru citām Latvijas pilsētām.